Explicație Balance Sheet: Assets, Liabilities, Net Worth

Un Balance Sheet (bilanț) arată activele,pasivele și valoarea netă a unei persoane fizice sau a unei entități la un moment dat. Cu alte cuvinte , este o situație a poziției financiare la o anumită dată.

 • Assets = Active
 • Liabilities = Pasive sau datorii
 • Net worth = Valoarea netă

Componentele bilanțului

definiția activelor

 • Activele sunt elemente care sunt deținute și au valoare. Activele ar include numerar,investiții,bani care se datorează persoanei sau entității(creanțe),inventarul articolelor de vânzare,provizii,cheltuieli preplătile,terenuri,îmbunătățiri funciare(clădiri),echipamente etc.

definiția pasivelor

 • Pasivele sunt obligații sau elemente care sunt datorate altora. Datoriile sunt opusul contabil al activelor.
 • Pasivele ar include creanțe,dobânzile acumulate și principiul obligațiunilor emise,dobânzile acumulate și principalul asupra creditelor ipotecare restante etc.

Definiția calcului valorii nete

 • Active – Pasive = Valoarea netă
 • Valoare netă este activul total minus datoriile totale a unei persoane sau entități. Valoare netă poate fi denumită și valoarea contabilă sau capitalul proprietarului(acționarilor). Cu alte cuvinte, valoarea netă este valoarea contabilă a unei persoane fizice sau a unei entitați dacă toate activele au fost vândute și datoriile fost plătite integral la o anumită dată.

Explicația bilanțului

 • Bilanțul este un rezumat al activelor,pasivelor și valorii nete (valoarea contabilă) la un anumit moment.

De ce bilanțul este important ?

 • Deoarece scopul situațiilor financiare ale companiei este de a evalua poziția financiară(bilanț), profitabilitatea (situația veniturilor) și fluxul de numerar (situația fluxului de numerar al unei enitiăți) . Bilanțul este fundamentul entității.
 • Indiferent dacă un investitor caută valoare, creștere, dividende, calitate sau companii cu avantaje competitive durabile, baza fiecărei strategii este găsirea companiilor cu un bilanț solid. Acest lucru se datorează faptului că poziția financiară a entității afectează tot ceea ce face și este capabilă să realizeze.
 • O entitate cu lichiditate,datorii reduse și suficient fond de rulment are o probabilitate mai mare de a avea succes. Poate finanța nevoile viitoare (adică investițiile de capital) pentru a dezvolta compania sau pentru a depăși provocări neașteptate. De asemenea, afectează dacă și cât din fluxul de numerar pot fi returnate acționarilor în dividende sau răscumpărări de acțiuni.

Dacă îmi apreciezi blog-ul și munca depusă, mă poți susține pe Patreon!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *