Indicatori

 • Dividend Yield / Randamentul dividendului %
  • Randamentul dividendului exprimat în procente este un raport financiar (dividend/preț) care arată cât de mult plătește o companie dividende în fiecare an , în raport cu prețul acțiunii sale.
 • Dividend Payout Ratio / Raport de plată a dividendelor
  • Raportul de plată a dividendelor este raportul dintre-o sumă totală a dividendelor plătite acționarilor în raport cu venitul net al companiei. Este procentajul câștigurilor plătite acționarilor în dividende.
  • Suma care nu este platită acționarilor este reținută de companie pentru a achita datoria sau pentru a reinvestii în operațiuni de baza. Uneori este denumit pur și simplu Payout Ratio .
  • Raportul de plată a dividendelor (Payout Ratio) oferă o indicație a câți bani returnează o companie acționarilor lor.
 • Dividend per share / Dividend pe acțiune

Dividendul pe acțiune (DPS) este suma totală a dividendelor atribuite fiecărei acțiuni individuale

Calculul a dividendului pe acțiune permite unui investitor să determină cât de mult venit din aceea companie va primit pe acțiunea deținută.

 • Formula dividendului pe actiune (DPS)
  • Dividend Per Share = Total Dividends Paid / Shares Outstanding
  • Dividend Per Share = Earnings Per Share x Dividend Payout Ratio
 • Earnings per Share / Venit pe acțiune
  • EPS sunt o valoare cheie utilizată pentru a determina partea acționarului din profitul companiei. EPS măsoară alocarea profitului fiecărei acțiuni în raport cu profitul total al companiei.
  • Cifra EPS este importantă deoarece este utilizată de investitori și analiști pentru a evalua performanța companiei, pentru a prezice câștigurile viitoare și pentru a estima valoarea acțiunilor companiei. Cu cât EPS este mai mare, cu atât este considerată mai profitabilă compania și cu atât mai multe profituri sunt disponibile pentru distribuire către acționarii săi.
 • Price Earnings Ratio (P/E Ratio) / Raportul Preț-venituri
  • P/E Ratio este raportul pentru evaluarea unei companii care măsoară prețul acțiunii sale curente în raport cu câstigurile pe acțiune (EPS)
  • Dacă indicatorul P/E Ratio este ridicat acest lucru înseamnă ca prețul companiei este supraevaluată, iar dacă P/E Ratio este scăzut indică faptul ca companie este subevaluată și merită achiziționată.

 • Total Expense Ratio (TER) / Raport Costuri Totale
  • Raportul total de cheltuieli (TER) este o măsură a costurilor totale asociate cu administrarea și operarea unui fond de investiții,cum ar fi un fond mutual . Aceste costuri constau în principal din comisioane de administrare și cheltuieli suplimentare, cum ar fi comisioane de tranzacționare,comisioane juridice,audit și alte cheltuieli operaționale.
  • Costul total al fondului este împărțit la activele totale ale fondului pentru a ajunge la o valoare procentuală,care reprezintă TER. De asemenea TER este cunoscut sub numele raportul cheltuierilor nete (expense ratio) sau după rambursarea cheltuielor (after reimbursement expense ratio)
 • Free Cash Flow (FCF) / Flux de numerar
  • Free Cash Flow (FCF) reprezintă numerarul pe care îl generează o companie după contabilizarea ieșirilor de numerar pentru a sprijini operațiunile și a-și menține activele de capital (capital assets). Spre deosebire de câștiguri sau venituri nete , fluxul de numerar este o măsură a profitabilității care exclude cheltuielile fără numerar din contul de profit și pierdere și include cheltuielile cu echipamente și active, precum și modificările capitalului circulant din bilanț .
  • Free Cash Flow (FCF) este fluxul de numerar disponibil pentru companie pentru a rambursa creditorii sau a plăti dividende și dobânzi investitorilor. Unii investitori preferă FCF sau FCF pe acțiune decât câștigurile sau câștigurile pe acțiune ca măsură a profitabilității, deoarece elimină din contul de profit și pierdere elementele non-numerar. Cu toate acestea, deoarece FCF contabilizează investiții în îmobilizări corporale, poate fi aglomerat și inegal în timp.